Samarbejdspartnere

Som certificerende organ er det et krav at vi er uvildige i certificeringsprocessen. For at kunne bevare denne uvildighed har vi derfor valideret en række samarbejdspartnere som kan hjælpe jer, hvis der er brug for det.

Valcert - informationssikkerhed

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

UDFORDRET PÅ JERES KVALITETSLEDELSE

Hos IPW udvikler vi webbaseret software til alt-i-ét kvalitetsledelse – målrettet virksomheder, der arbejder på at blive certificerede, er på vej mod et 100% papirløst miljø, eller har brug for et værktøj til at samle og automatisere alle instrukser, procedurer, politikker, målinger, afvigelser, korrigeringer, reklamationer, kontroller og intern audit ét sted.

Lekon Rådgivning

RÅDGIVNING I ØJENHØJDE

Lekon hjælper virksomheder i mål med autorisation og anerkendte certificeringer. Vi leverer enkle ledelsessystemer, som tilfører værdi for både ledelse, medarbejdere og kunder.
Vi er altid i øjenhøjde med din virksomhed, når vi omsætter love og standarder til konkrete løsninger. Ud over at leve op til standardens krav bliver I klogere på, hvordan kravene kan bidrage til bedre processer, en højere score på kundetilfredshed og i sidste ende en bedre forretning. Med en ISO-certificering inden for f.eks. kvalitet, miljø eller arbejdsmiljø er jeres virksomhed altid up to date på internationale tendenser.

Sherlock Web

PROFESSIONELT VÆRKTØJ TIL KVALITETS- MILJØ- OG ARBEJDSMILJØLEDELSE

Vi har været på banen, siden det var moderne at sige kvalitetssikring, kvalitetsstyring, kvalitetsstyringssystem, kvalitetsledelsessystem, kvalitetskontrol, miljøstyring, miljøledelsessystem, arbejdsmiljøledelsessystem m.v.

Vi er specialister i at udvikle software til kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse, og vi har konsulenter, som kan guide virksomheder frem til succesfuld certificering og/eller akkreditering.

Libero Assurance

Som international anerkendt partner, er LiberoAssurance Uddannelse & Certificering et vigtigt skridt i retning af overensstemmelse med standarderne og en nødvendighed for at sikre kvaliteten samt tilføre værdi til jeres virksomhed.

LiberoAssurance opererer indenfor:

– Certificeringsorgan akkrediteret af IAS og E.SYD