DS 21001 – Jernbanesikkerhed

Standarden er udviklet af Banedanmark og knap 40 andre danske jernbaneaktører. Den erstatter den godkendelse af entreprenører, Banedanmark tidligere har varetaget. Med en certificering efter DS 21001 har du, som entreprenør dokumentation for at leve op til etablerede jernbanesikkerhedsmæssige standarder.

Som noget meget centralt stiller standarden krav til styring og udvikling af faglige og sikkerhedsmæssige ressourcer og kompetencer, håndteringen og undgåelsen af risici samt har fokus på løbende optimering og forbedring baseret på ny viden og erfaring. DS 21001 er fuldt dækkende for de krav, som sikkerhedscertificerede jernbanevirksomheder og sikkerheds-godkendte infrastrukturforvaltere skal stille til leverandører i henhold til Bekendtgørelse 712 (erstatter 147)

Integration med eksisterende ledelsesstandarder

Struktur og indhold i den nye standard er baseret på ISO’s high level structure, hvad angår opbygning og tilgang til interessenter, ledelse, kompetencer, processtyring og løbende forbedring.

Standarden kan derfor integreres med andre ledelsesstandarder som fx ISO 9001 – Kvalitetsledelse ISO 14001 – Miljøledelse eller ISO 45001 – Arbejdsmiljøledelse, hvis entreprenøren allerede er certificeret i eller anvender en af disse. Kravene i standarden er generiske, og enhver virksomhed kan derfor anvende standarden uanset størrelse og arbejdsfelt.

Den indledende kontakt

Kaffemødet

Den indledende behovsafstemning er utrolig vigtig og vi gør derfor meget ud af at klarlægge Jeres behov og forventningsafstemme. Måske kan vi løse det over telefonen, måske har I brug for et længerevarende samarbejde med os.. Eller måske er løsningen noget helt tredje.

Kom godt fra start

GAP-Analyse

Føler I jer ikke helt klar til selve certificeringen kan vi også hjælpe.
Er i næsten i mål kan vi tilbyde en GAP-analyse, hvor vi hjælper jer med at finde de sidste “huller i osten”. Er i der hvor I har brug for hjælp til opbygning af hele jeres ledelsessystem har vi en række samarbejdspartnere vi kan anbefale.

Ledelsessystemer

Integrerede ledelsessystemer

For mange virksomheder kan det være en fordel at blive certificeret på flere standarder samtidig, da der ofte er et overlap i standarderne, som giver en synergi, hvis man bliver certificeret på flere samtidig.. Dette kaldes integrerede ledelsessystemer.