DS 21001 – Jernbanesikkerhed

Standarden er udviklet af Banedanmark og knap 40 andre danske jernbaneaktører. Den erstatter den godkendelse af entreprenører, Banedanmark tidligere har varetaget. Med en certificering efter DS 21001 har du, som entreprenør dokumentation for at leve op til etablerede jernbanesikkerhedsmæssige standarder.

Som noget meget centralt stiller standarden krav til styring og udvikling af faglige og sikkerhedsmæssige ressourcer og kompetencer, håndteringen og undgåelsen af risici samt har fokus på løbende optimering og forbedring baseret på ny viden og erfaring. DS 21001 er fuldt dækkende for de krav, som sikkerhedscertificerede jernbanevirksomheder og sikkerheds-godkendte infrastrukturforvaltere skal stille til leverandører i henhold til Bekendtgørelse 712 (erstatter 147)

Integration med eksisterende ledelsesstandarder

Struktur og indhold i den nye standard er baseret på ISO’s high level structure, hvad angår opbygning og tilgang til interessenter, ledelse, kompetencer, processtyring og løbende forbedring.

Standarden kan derfor integreres med andre ledelsesstandarder som fx ISO 9001 – Kvalitetsledelse ISO 14001 – Miljøledelse eller ISO 45001 – Arbejdsmiljøledelse, hvis entreprenøren allerede er certificeret i eller anvender en af disse. Kravene i standarden er generiske, og enhver virksomhed kan derfor anvende standarden uanset størrelse og arbejdsfelt.

Valcert - informationssikkerhed

..eller vil du ringes op?