ISO 14001 – Miljøledelse

Med Miljøledelse efter ISO 14001 bliver du i stand til at risikovurdere din organisations miljøforhold, proaktivt implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen og samtidig give ledelsen sikkerhed for, at jeres mål for bæredygtighed nås.

Der er flere fordele ved en certificering

Med et certifikat kan du dokumentere overfor omverdenen, at du efterlever en internationalt anerkendt ledelsesstandard for miljøledelse. Standarden lægger vægt på en løbende procesforbedring af ledelsessystemet og bygger på samme struktur (HLS) som de andre anerkendte ISO-ledelsessystemer som ISO 9001, ISO og ISO 45001 og kan derfor let integreres i ét fælles ledelsessystem, hvis virksomheden har implementeret andre ledelsessystemer.

5 gode råd når I arbejder med ISO 14001

Valcert - informationssikkerhed

..eller vil du ringes op?