Der er flere fordele ved en certificering

 Med et certifikat kan du dokumentere overfor omverdenen, at du efterlever en internationalt anerkendt ledelsesstandard for miljøledelse. Standarden lægger vægt på en løbende procesforbedring af ledelsessystemet og bygger på samme struktur (HLS) som de andre anerkendte ISO-ledelsessystemer som ISO 9001, ISO og ISO 45001 og kan derfor let integreres i ét fælles ledelsessystem, hvis virksomheden har implementeret andre ledelsessystemer.

5 gode råd når I arbejder med ISO 14001

  • Det er vigtigt at arbejde efter de resultater, I ønsker med jeres ledelsessystem. Vurder, hvad det er systemet grundlæggende skal hjælpe jer med at opnå.
  • Miljøforhold skal ses og arbejdes med i et livscyklusperspektiv. Du og din virksomhed skal forholde jer til både direkte og indirekte miljøpåvirkninger.
  • Det er vigtigt, at I har en kultur med fokus på løbende forbedringer.
  • Risikoledelse, hvor I ser på både strategiske og operationelle udfordringer og muligheder på miljøområdet, er omdrejningspunktet for et miljøledelsessystem.
  • Evaluering af indsats og opfølgning er alfa og omega og er grundlaget for at udvikle og forbedre jeres arbejde med bæredygtighed.
ja tak, jeg vil gerne kontaktes
brainstorming

Den indledende kontakt

Kaffemødet

Den indledende behovsafstemning er utrolig vigtig og vi gør derfor meget ud af at klarlægge Jeres behov og forventningsafstemme. Måske kan vi løse det over telefonen, måske har I brug for et længerevarende samarbejde med os.. Eller måske er løsningen noget helt tredje.

business-metting

Kom godt fra start

GAP-Analyse

Føler I jer ikke helt klar til selve certificeringen kan vi også hjælpe.
Er i næsten i mål kan vi tilbyde en GAP-analyse, hvor vi hjælper jer med at finde de sidste “huller i osten”. Er i der hvor I har brug for hjælp til opbygning af hele jeres ledelsessystem har vi en række samarbejdspartnere vi kan anbefale.

business-meeting-2

Ledelsessystemer

Integrerede ledelsessystemer

For mange virksomheder kan det være en fordel at blive certificeret på flere standarder samtidig, da der ofte er et overlap i standarderne, som giver en synergi, hvis man bliver certificeret på flere samtidig.. Dette kaldes integrerede ledelsessystemer.