ISO 9001 – Kvalitetsledelse

ISO 9001 – kvalitetsledelse, er standarden der styrker din virksomheds brand, øger jeres effektivitet og er samtidig jeres kunders garanti for kvaliteten af jeres virksomhed og produkt

ISO 9001 tager højde for, at du kan tilrettelægge og arbejde systematisk med kvalitet og service i forhold til din organisations behov. Det betyder også, at kvalitetsledelse kan bruges af enhver organisation, stor som lille, uanset dens virkefelt. Ledelsessystemet går hånd i hånd med andre systemer, som du og din virksomhed måske allerede benytter. Fx total kvalitetsstyring, kvalitetsprismodeller, LEAN, six sigma, business process reengineering, balanced score card og activity based costing.

Alle kan arbejde med kvalitet og service

ISO 9001 stiller krav til hele processen og specificerer både kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af organisationens kvalitetsledelse (QMS).

Således er ISO 9001 et ledelsesværktøj, der sikrer, at organisationen skaber et solidt fundament for kvalitetsledelse og hele tiden har fokus på at skabe forbedringer og holde virksomheden konkurrencedygtig.

Den indledende kontakt

Kaffemødet

Den indledende behovsafstemning er utrolig vigtig og vi gør derfor meget ud af at klarlægge Jeres behov og forventningsafstemme. Måske kan vi løse det over telefonen, måske har I brug for et længerevarende samarbejde med os.. Eller måske er løsningen noget helt tredje.

At skabe værdi for dig

Så kort kan det siges

Hele formålet med at øge kvaliteten af jeres virksomhed, udspringer af en værdiskabende tilgang.

Kvalitetsledelse er et emne der kommer mere og mere i fokus og det er ikke blot for store virksomheder. I selv små og mellemstore virksomheder vil der være en stor gevinst at hente ved at optimere på de interne processer og tænke systematisk og procesorienteret.

Ledelsessystemer

Integrerede ledelsessystemer

For mange virksomheder kan det være en fordel at blive certificeret på flere standarder samtidig, da der ofte er et overlap i standarderne, som giver en synergi, hvis man bliver certificeret på flere samtidig.. Dette kaldes integrerede ledelsessystemer.