ISO 9001 – Kvalitetsledelse

ISO 9001 – kvalitetsledelse, er standarden der styrker din virksomheds brand, øger jeres effektivitet og er samtidig jeres kunders garanti for kvaliteten af jeres virksomhed og produkt. Når jeres virksomhed opnår ISO 9001-certificering, sender I et signal om, at I er forpligtet til at overholde og opretholde strenge kvalitetsstandarder, hvilket styrker jeres troværdighed på markedet.

Ved at opnå ISO 9001 standarden, skaber I ikke kun en mere struktureret arbejdsproces, men også en fælles forståelse af, hvordan kvalitet er indlejret i hvert aspekt af jeres virksomhed.

Hvad er ISO 9001?

ISO 9001 tager højde for, at du kan tilrettelægge og arbejde systematisk med kvalitet og service i forhold til din organisations behov. Det betyder også, at kvalitetsledelse kan bruges af enhver organisation, stor som lille, uanset dens virkefelt. Ledelsessystemet går hånd i hånd med andre systemer, som du og din virksomhed måske allerede benytter. Fx total kvalitetsstyring, kvalitetsprismodeller, LEAN, six sigma, business process reengineering, balanced score card og activity based costing.

Nogle af fordelene ved at arbejde med ISO 9001

Øget kundetillid 

Kunder kan have tillid til, at jeres produkter eller tjenester lever op til pålidelige kvalitetsstandarder, da ISO 9001 er en anerkendt international standard.

Effektiv processtyring 

SO 9001 fremmer en systematisk tilgang til processer, hvilket kan resultere i mere effektiv styring og mindre spild. Dette skaber ikke kun strømlinede arbejdsgange, men øger også produktiviteten og understøtter bæredygtig drift

Bedre internt samarbejde

Implementeringen af ISO 9001 skaber en platform for bedre internt samarbejde. Standardens krav og principper fremmer en kultur med åbent kommunikation og fokus på fælles mål. Dette styrker medarbejdernes engagement og sammenhold, da de arbejder mod en fælles vision om kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring.

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring er en central søjle i ISO 9001-kvalitetsledelse. Standarden fremhæver vigtigheden af at evaluere og optimere processer løbende, hvilket skaber en dynamisk organisationskultur.

Mere effektiv dokumentation

ISO 9001 kræver klare dokumentationsprocesser, hvilket kan hjælpe med at spore og forstå virksomhedens aktiviteter. Klare dokumentationsprocesser hjælper ikke kun med at overholde standarden, men giver også en dybere forståelse af, hvordan processer og beslutninger påvirker kvaliteten. Dette er afgørende for at træffe informerede beslutninger og foretage målrettede forbedringer.

ISO 9001:2015

10 medarbejdere
kr 24.000 / 3 år
 • Forberedelse inkluderet
 • Audit inkluderet
 • Rapport, afvigelser og opfølgning inkluderet
 • Fast kørselstillæg 1.700 kr.
 • Udstedelse af Certifikat 1.750 kr.

ISO 9001:2015

75 medarbejdere
kr 48.600 / 3 år
 • Forberedelse inkluderet
 • Audit inkluderet
 • Rapport, afvigelser og opfølgning inkluderet
 • Kørsel inkluderet
 • Udstedelse af Certifikat 1.750 kr.

ISO 9001:2015

+150 medarbejdere
Beregnes individuelt / 3 år
 • Forberedelse inkluderet
 • Audit inkluderet
 • Rapport, afvigelser og opfølgning inkluderet
 • Kørsel inkluderet
 • Udstedelse af Certifikat 1.750 kr.

Alle kan arbejde med kvalitet og service

ISO 9001 stiller krav til hele processen og specificerer både kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af organisationens kvalitetsledelse (QMS).

Således er ISO 9001 et ledelsesværktøj, der sikrer, at organisationen skaber et solidt fundament for kvalitetsledelse og hele tiden har fokus på at skabe forbedringer og holde virksomheden konkurrencedygtig.

Valcert - informationssikkerhed

..eller vil du ringes op?