Ved at indføre ledelsessystemet for arbejdsmiljø ISO 45001 arbejder du og din virksomhed struktureret med læring på arbejdsmiljøområdet. Flere end 50 lande og organisationer har været involveret med at skrive standarden, der kan bruges af alle virksomheder og organisationer uanset brancher og virksomhedstyper. Standarden afløser OHSAS 18001 og har samme opbygning som de andre store ledelsesstandarder, ISO 9001 og ISO 14001.

5 fakta om ISO 45001 - arbejdsmiljøledelse

  • Fundamentet for ledelsessystemet er kortlægning af interne og eksterne krav samt væsentlige interessenter og deres krav og forventninger til præstation på arbejdsmiljøområdet.
  • ISO 45001 stiller krav til, at topledelsen tager ansvar for arbejdsmiljøet og arbejder målrettet på at skabe løbende forbedringer i arbejdsmiljøpræstation og -samarbejde.
  • Arbejdsmiljømål skal planlægges ud fra fundamentet for ledelsessystemet samt resultaterne af kortlægningen af risici og muligheder. Arbejdsmiljømålene skal desuden driftes for at demonstrere overholdelse og forbedring af præstationer.
  • Stort fokus på betydningen og vigtigheden af konsultation og inddragelse af medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation.
  • Vigtigt at opbygge en kultur med fokus på løbende forbedringer.
Kontakt os i dag
brainstorming

Den indledende kontakt

Kaffemødet

Den indledende behovsafstemning er utrolig vigtig og vi gør derfor meget ud af at klarlægge Jeres behov og forventningsafstemme. Måske kan vi løse det over telefonen, måske har I brug for et længerevarende samarbejde med os.. Eller måske er løsningen noget helt tredje.

business-metting

Kom godt fra start

GAP-Analyse

Føler I jer ikke helt klar til selve certificeringen kan vi også hjælpe.
Er i næsten i mål kan vi tilbyde en GAP-analyse, hvor vi hjælper jer med at finde de sidste “huller i osten”. Er i der hvor I har brug for hjælp til opbygning af hele jeres ledelsessystem har vi en række samarbejdspartnere vi kan anbefale.

business-meeting-2

Ledelsessystemer

Integrerede ledelsessystemer

For mange virksomheder kan det være en fordel at blive certificeret på flere standarder samtidig, da der ofte er et overlap i standarderne, som giver en synergi, hvis man bliver certificeret på flere samtidig.. Dette kaldes integrerede ledelsessystemer.