ISO 22000 – Fødevaresikkerhed

Forbrugerne forventer sikre fødevarer. Det stiller en række krav til fødevarevirksomheder, som skal kunne dokumentere, at de har styr på fødevaresikkerheden.

ISO 22000 er en international standard udviklet til at hjælpe organisationer med at etablere og vedligeholde effektive fødevaresikkerhedssystemer. Det er designet til at sikre, at fødevarer er sikre for forbrugerne og opfylder de gældende regler.

For nogle virksomheder kan det være tilstrækkeligt at leve op til lovkravene og følge det godkendte egenkontrolprogram. For andre virksomheder vil det være en fordel at følge en anerkendt standard som ISO 22000. Hvis man fx ønsker at eksportere sine varer eller sælge til de større danske detailkæder, kan det være et leverandørkrav, at man følger den internationale standard ISO 22000 for fødevaresikkerhed.

 

Hvorfor bør man blive certificeret?

Mange danske virksomheder vælger at blive certificeret i ledelsesstandarden, hvilket gør arbejdet med fødevaresikkerhed nemt at kommunikere til leverandører og kunder m.fl. Endvidere er ISO 22000 en internationalt anerkendt standard, og derfor fungerer ISO 22000-certificeringen også som et license to trade på eksportmarkedet.

 

Valcert - informationssikkerhed

Global anerkendelse

 ISO 22000 er en internationalt anerkendt standard, og dens certificering indikerer, at din virksomhed følger globale bedste praksis inden for fødevaresikkerhed. Dette kan øge tilliden hos internationale kunder og partnere.

Overholdelse af leverandørkrav

Mange store detailkæder og eksportører kræver, at deres leverandører følger bestemte fødevaresikkerhedsstandarder som ISO 22000. Certificeringen er derfor en forudsætning for at indgå i samarbejde med sådanne organisationer.

Forbedret intern kontrol

ISO 22000 kræver en omfattende gennemgang af processer og risici inden for organisationen, hvilket kan føre til en forbedret intern kontrol og reduktion af fødevaresikkerhedsrisici.

Kundetillid

Certificeringen viser en forpligtelse til fødevaresikkerhed og kvalitet, hvilket kan hjælpe med at opretholde og styrke kundetilliden og omdømmet.

Effektivitet og sporbarhed

 ISO 22000-kravene fremmer effektive fødevaresikkerhedssystemer og sporbarhed af produkter, hvilket kan forbedre virksomhedens drift og reaktion på eventuelle problemer.

..eller vil du ringes op?