Hvad er en ISO certificering?

Med en ISO certificering viser din virksomhed, at I har et effektivt ledelsessystem til at opretholde en ensartet, høj standard. Men hvad indebærer det at blive certificeret, og hvordan foregår det i praksis?

Typer af ledelsessystemer

Der findes ledelsessystemer for alt lige fra miljø- og energiledelse til informationssikkerhed og innovationsledelse. Det mest udbredte ledelsessystem er ISO 9001 for kvalitetsledelse, der anvendes af over en million virksomheder verden over.

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001 er et kvalitetsledelsessystem, som er anerkendt i hele verden og er for mange synonym med kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog. Ledelsessystemet går hånd i hånd med andre systemer, som du og din virksomhed måske allerede benytter.

ISO 14001 - Miljøledelse

Med Miljøledelse efter ISO 14001 bliver du i stand til at risikovurdere din organisations miljøforhold, proaktivt implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen og samtidig give ledelsen sikkerhed for, at jeres mål for bæredygtighed nås.

ISO 45001 - Arbejdsmiljøledelse

Formålet med ISO 45001 arbejdsmiljøledelse er at forbedre jeres præstation i forhold til arbejdsmiljø ved at skabe rammerne for ledelse og styring af de risici, der er inden for jeres arbejdsmiljø. Dette er med til at reducere arbejdsulykker og skabe sikre og sunde arbejdspladser.

Processen i 6 trin

Når vi er enige om at jeres ledelsessystem er ved at være klart forløber certificeringsprocessen i store træk således:

Valcert - informationssikkerhed

Ledelsessystemer

For mange virksomheder i Danmark er det næsten blevet et almindeligt krav, at man som leverandør skal kunne dokumentere sin kvalitet, sin omgang med miljøet, arbejdsmiljøet, energiforbruget, fødevaresikkerheden etc. Med andre ord: kunne bevise, at der er styr på disse ting og helst i form af et certificeret ledelsessystem.

Læs mere om HLS

ISO’s ledelsessystemer er alle bygget på den samme grundstruktur, High Level Structure (HLS). HLS blev indført i 2015 og har i de seneste par år været igennem en lettere revision. Formålet med HLS er, at virksomheder, der har mere end ét ISO-ledelsessystem, lettere kan integrere flere systemer i ét fælles ledelsessystem.

Implementering af ledelsessystemer

Med et ledelsessystem etablerer I et forretningsmæssigt overblik over jeres virksomhed. Det skaber et solidt fundament for at tage stilling til, hvordan I forbedrer og udvikler virksomheden kontinuerligt. Undervejs tager I fx stilling til de vigtigste risici for jeres forretning, I inddrager ledelse og medarbejdere i udviklingen, og gør det synligt, hvad I gør og hvorfor.

Typer af ledelsessystemer

Der findes ledelsessystemer for alt lige fra miljø- og energiledelse til informationssikkerhed og innovationsledelse. Det mest udbredte ledelsessystem er ISO 9001 for kvalitetsledelse, der anvendes af over en million virksomheder verden over.

Hvad koster det at blive certificeret?

Prisen for at blive certificeret afhænger først og fremmest af, hvilken standard, I ønsker at blive certificeret i. Dernæst varierer det fra virksomhed til virksomhed fx afhænger det af virksomhedens størrelse, produktion og antal lokationer m.m. En god idé er at få et tilbud fra flere af de virksomheder, der kan certificere i netop den standard, I ønsker.

..eller vil du ringes op?