E-kurser

I samarbejde med Libero Assurance E-learning kan vi tilbyde en række akkrediterede kurser indenfor bl.a.​

Lead auditor ISO 9001:2015

Kurset er opbygget så deltagerne får den fornødne viden og færdigheder til at gennemføre første-, anden- og tredjepartsaudit af ledelsessystemer baseret på kravene i ISO 9001:2015. Kurset tager udgangspunkt i retningslinjerne i ISO 19011 for så vidt angår første- og andenparts audit og kravene i ISO 17021 for så vidt angår tredjepartsaudit.

Lead auditor ISO 14001:2015

Kursus for dig, der ønsker at mestre teknikker til miljøaudit på et højt niveau, herunder lede et auditteam, med DS/ISO 14001:2015 som platform. Kurset henvender sig til auditorer, miljøansvarlige, ledere og personer, der arbejder med audit af ledelsessystemer, og som ønsker at få et bevis på de opnåede kvalifikationer.

Lead auditor ISO 45001:2018

Efter succesfuld gennemførelse af kurset, vil deltageren være i stand til at planlægge, gennemføre og afrapportere 1., 2. og 3 parts audits af arbejdsmiljøledelsessystemer i henhold til ISO 45001:2018 standarden.

Lead auditor ISO 22000:2016

Formålet med dette kursus er at give deltagerne den viden og de færdigheder, der kræves for at udføre første-, anden- og tredjeparts audit af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed i henhold til ISO 22000 og i overensstemmelse med henholdsvis ISO 19011, ISO 22003 og ISO 17021

Unik rabatkode

Brug koden HSEQECOURSE ved bestilling af enkelt-kurser og opnå 5 % rabat.
Ved køb af flere samtidige kurser, send os en mail, og få et samlet tilbud.

Nøgleelementer i ISO audits

Alle kurser er akkrediterede og indebærer udstedelse af certifikat ved gennemførelse. Se eksempel her.

Vores ISO-kurser er udviklet af vore egne auditorer og eksperter, med bred erfaring i en række ledelsessystemer og standarder. Gennem vores ISO-kurser vil du være i stand til at implementere, vedligeholde og revidere dit system for at opfylde kravene i internationale standarder.

..eller vil du ringes op?