Klager, indsigelser og anker

Klager, indsigelser og anke er vigtige for os. Ønsker du ikke at anvende nedenstående klageformular, kan du under kontakt, se andre måder at kontakte os på.

Ønsker du / eller din virksomhed at gøre klage, anke eller gøre indsigelse overfor Valcerts afgørelse, ydelse eller på anden måde kommentere på samarbejdet, ønsker vi gerne din tilbagemelding via formularen nedenfor. Herefter behandler vi din henvendelse hurtigst muligt, dog max inden for 2 uger.

Alle klager er omfattet af tavshedspligt og behandles fortroligt.

Klagen/indsigelsen behandles således:

Når vi modtager en klage/indsigelse, får klageren/indsigeren en bekræftelse på mail.

Såfremt det vurderes, at klagen ikke omhandler Valcerts aktiviteter, meddeles dette til klageren/indsigeren med begrundelse på afslag samt eventuelt, hvor klageren/indsigeren så kan henvende sig.

Hvis det vurderes, at klagen/indsigelsen har
med Valcerts aktiviteter at gøre:

 

  • Undersøger Valcert om klagen/indsigelsen omhandler aktiviteter, som virksomheden er ansvarlig for.
  • Er dette tilfældet, behandles klagen/indsigelsen i vores kvalitetssystem.
  • Vi sætter en af vores sagsbehandlere til at indsamle og verificere alle relevante oplysninger til validering af klagen/indsigelsen.
  • Vi bruger en styret proces for klage eller indsigelse således, at din klage/indsigelse bliver vurderet korrekt.
  • Klageren/indsigeren holdes orienteret om klagens fremskridt og resultat via mail.
  • Herefter får klageren formel besked om klagens resultat. Det tilstræbes, at klagen er færdigbehandlet indenfor 3 måneder.