Klager, indsigelser og anke er vigtige for os. Ønsker du ikke at anvende nedenstående klageformular, kan du under kontakt, se andre måder at kontakte os på.

Ønsker du / eller din virksomhed at gøre klage, anke eller gøre indsigelse overfor Valcerts afgørelse, ydelse eller på anden måde kommentere på samarbejdet, ønsker vi gerne din tilbagemelding via formularen nedenfor. Herefter behandler vi din henvendelse hurtigst muligt, dog max inden for 2 uger.

Alle klager er omfattet af tavshedspligt og behandles fortroligt.

Klagen/indsigelsen behandles således:

Når vi modtager en klage/indsigelse, får klageren/indsigeren en bekræftelse på mail.

Såfremt det vurderes, at klagen ikke omhandler Valcerts aktiviteter, meddeles dette til klageren/indsigeren med begrundelse på afslag samt eventuelt, hvor klageren/indsigeren så kan henvende sig.

Hvis det vurderes, at klagen/indsigelsen har
med Valcerts aktiviteter at gøre: