Valcert og dets medarbejdere forstår vigtigheden af upartiskhed og hensyntagen til enhver potentiel interessekonflikt i udførelsen af deres certificeringsaktiviteter.

Certificering af ledelsessystemer er baseret på objektive beviser opnået af Valcert gennem en retfærdig, gyldig og pålidelig vurdering og er ikke påvirket af andre interesser eller andre parter.

Valcert vil identificere og vurdere risici i alle forhold, som kan resultere i en interessekonflikt eller udgøre en trussel mod upartiskhed. Trusler mod upartiskhed omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 

Interessekonflikter og objektivitet adresseres yderligere gennem bindende aftaler for at sikre, at alle aktiviteter, der udføres under hele certificeringsprocessen, udføres på en uafhængig og upartisk måde.

Valcert sigter mod at skabe tillid til sin certificering hos sine kunder og offentligheden som helhed ved at: