Sådan får din virksomhed en ISO certificering

En ISO certificering er et stærkt tiltag, som bidrager til at forbedre virksomhedens kvalitetsledelsessystem. Hos Valcert er vi eksperter i at hjælpe virksomheder med at opnå en ISO certificering, og i dette blogindlæg vil vi tage dig gennem de trin, der er i vores certificeringsproces.

ISO certificeringens standarder

Først og fremmest vil Valcert give en forståelse af, hvad standarderne er for en ISO certificering. Dette indebærer en forklaring af de standarder, der skal til for et effektivt ledelsessystem i din virksomhed. Her defineres og dokumenteres processer, som skal sikre, at alle medarbejdere er opmærksomme på standardens krav.
Når vi bliver enige om, at jeres virksomhed er ved at være klar til processen, fastsætter vi datoerne for forløbet.

Gennemgang af dokumentation
Et af nøglekomponenterne i ISO certificering er dokumentationen af virksomhedens processer. Dette omfatter en identifikation af alle processer samt en udvikling af tydelige procedurer, som indeholder instruktioner for hver proces. Dette sørger for, at alle procedurer, politikker og retningslinjer er korrekt implementeret i virksomheden.

Pre-audit: bekræftelse på, at virksomheden og certificeringsbureauet er klar
Før selve auditprocessen begynder, udfører Valcert en pre-audit hos virksomheden. Her er der tale om et kritisk trin, hvor vi gennemgår virksomhedens ledelsessystem for at sikre, at alt er klar til den officielle audit. Her vil vi også hjælpe jer med at forberede alle medarbejderne og besvare de eventuelle sidste spørgsmål, I måtte have.

Audit: Gennemgang af virksomhedens rutiner og procedurer

Den egentlige audit er her, hvor en certificeringsauditor fra Valcert besøger din virksomhed for at gennemgå jeres rutiner og procedurer. Dette indebærer en grundig gennemgang af virksomhedens ledelsessystem. Her vurderes det, om det er implementeret effektivt og er i overensstemmelse med de nødvendige krav og standarder. Ved afslutningen vil auditoren identificere styrker og svagheder i kvalitetssystemet og give den feedback, der er til forbedringer. Her vil auditoren komme med forslag til, hvordan I kan gribe forbedringsområderne an.

Opfølgning på eventuelle udestående emner fra audit

Efter selve auditprocessen er klaret, kan der være udestående emner eller forbedringspunkter som skal tjekkes op på. Her er hensigten at få verificeret, at de nødvendige korrektioner er blevet udført. Valcert vil arbejde sammen med din virksomhed for at sikre, at eventuelle udfordringer bliver løst effektivt, så virksomheden kan opfylde ISO standardens krav.

Indstilling, godkendelse og udstedelse af certifikat

Når alle krav er opfyldt og de eventuelle udestående emner er blevet rettet op på, vil Valcert indstille virksomheden til certificeringen. Hvis virksomheden opnår en godkendelse, vil de få udstedt den ønskede ISO certificering.

Valcert som din ISO certificeringspartner

Hos Valcert tager vi dig trygt gennem de trin, der er i certificeringsprocessen mod at opnå et ISO certifikat. Vi er din samarbejdspartner gennem hele forløbet og står klar til at guide dig og din virksomhed. Kontakt os, hvis du har yderligere spørgsmål om processen eller hvis du blot ønsker at komme i gang med processen.